-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

data publikacji: 14-12-2009 | 11:37
data ostatniej modyfikacji: 18-11-2019 | 12:29
Usługa kompleksowego żywienia pacjentów szpitala Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
18 listopada 2019
więcej »»»
Usługa fizyka medycznego zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą – prawo atomowe dla następujących urządzeń: - aparat RTG MULTIX PRO Siemens, - aparat cyfrowy RTG FDR Smart X, FDR Smart FGXR-52S FUJIFILM
14 listopada 2019
więcej »»»
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dot. transportu specjalistycznycznego na terytorium Polski. Udzielanie pomocy medycznej w razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów Zamawiającego wraz z transportem sanitarnym pacjentów ambulansem z zespołem specjalistycznym typu „S”.
12 listopada 2019
więcej »»»
Usługa dot.kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, socjalnych poradniach lekarskich i pracowniach wraz z zabezpieczeniem niezbędnych środków czystości, mydła, papieru toaletowego, ręczników jednorazowych itd. w pomieszczeniach Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
07 listopada 2019
więcej »»»
Dostawa opatrunków, przylepców, opatrunków specjalistycznych, pieluchomajtek,, antyseptyków skórnych, pianki myjąco pielęgnującej.
17 października 2019
więcej »»»
Przygotowanie dokumentacji architektoniczno - budowlanej i wykonanie zadaszenia nad wejściem i dojazdem do Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Niepodległości 44-48 w Koszalinie oraz wymianę drzwi wejściowych na drzwi automatyczne
08 października 2019
więcej »»»
Przebudowa istniejącej pracowni RTG Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
03 października 2019
więcej »»»
Przebudowa istniejącej pracowni RTG Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie „
17 września 2019
więcej »»»
Zakup stacji diagnostycznej dla lekarza radiologa wraz z programowaniem i duplikatorem płyt CD/DVD.
06 września 2019
więcej »»»
Budowa budynku Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
06 sierpnia 2019
więcej »»»
Dostawa tlenu ciekłego wraz z posadowieniem i dzierżawą zbiornika dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
26 lipca 2019
więcej »»»
Zakup i dostawa tonerów,tuszy ,płyt CD.
12 lipca 2019
więcej »»»
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w ramach konkursu dla naboru nr RPZP.09.01.00-IZ.00-32-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn.: „Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym
11 lipca 2019
więcej »»»
Zakup i dostawa tonerów,tuszy ,płyt CD.
19 czerwca 2019
więcej »»»
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w ramach konkursu dla naboru nr RPZP.09.01.00-IZ.00-32-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn.: „Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym
19 czerwca 2019
więcej »»»
Rozbudowa funkcjonalności o moduł elektronicznej dokumentacji medycznej i moduł e-recepty w tym integrację z obecnie eksploatowanym szpitalnym systemie informatycznym – HIS Eskulap.
13 czerwca 2019
więcej »»»
Sukcesywną dostawę środków czystości dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w zakresie określonym w załączniku nr 2 do zaproszenia ofertowego - dwa zadania : Zadanie 1 - środki czystości , Zadanie 2 - środki do profesjonalnego sprzątania.
12 czerwca 2019
więcej »»»
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zaprasza do złożenia oferty na dostawę -Zakup i dostawa testów z dzierżawa aparatów – 2 zadania: 1) „Zakup i dostawa testów do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do przeprowadzenia badań” 2) „Zakup i dostawa testów do wykonywania i identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu do przeprowadzenia badań.”
11 czerwca 2019
więcej »»»
Zakup aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
29 maja 2019
więcej »»»
Przeprowadzenia oszacowania wartości zamówienia (cena netto i brutto) na rozbudowę funkcjonalności o moduł elektronicznej dokumentacji medycznej i moduł e-recepty w tym integrację z obecnie eksploatowanym szpitalnym systemie informatycznym – HIS Eskulap.
27 maja 2019
więcej »»»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 22189
 
Realizacja: Ideo